Bozkurt, günümüzde hakkında çok konuşulan, bu işaretin nereden geldiği, bu işareti ilk kimin yaptığı, nasıl bu kadar önemli bir simgeye dönüştüğü ile ilgili tahminler yürütülen oldukça popüler bir simgedir. Peki gerçekten Bozkurt işareti nedir? Bozkurt işareti anlamı nedir? Ülkücü işareti nedir?

Bu soruların en doğru ve kesin cevapları akademik araştırmalarda cevaplanıyor. Aslında bu gibi konularla ilgili tahminler yürütmekten ziyade yapılan tarihi araştırmalar ve onlar üzerinden yazılan akademik makalelere bakarsak daha mantıklı ve net yanıtlar bulabiliriz. Biz de bulduğumuz birkaç akademik araştırmalardan tarihi bilgileri toplayarak sizlere Bozkurtla ilgili bu yazımızı sunuyoruz.

Sizler için hazırladığımız bu yazıda Bozkurt anlamı nedir? Bozkurt işareti anlamı nedir? Bozkurt Türkler için ne anlama gelir? gibi soruları yanıtlıyoruz.

Bozkurt Nedir?

6. Yüzyıldan Kalma Bozkurt İşareti
6. Yüzyıldan Kalma Bozkurt İşareti

Öncelikle şunu söylememiz gerekiyor ki yapılan bütün araştırmalardan çıkan sonuçlara göre aslında günümüzde yapılan Bozkurt işareti eski mitolojide ve eski Türklerde kullanılan bozkurdun anlamıyla aynılık teşkil ediyor. Bu da bozkurdun ne XX. yüzyılın başlarında, ne de yakın bir tarihte ortaya çıkan bir simge olmadığını gösteriyor. Bozkurdun tarihi simge olarak  mitolojiye ve en eski Türk kavimlerine kadar dayanmaktadır.

Bozkurt, farklı dönemlerde ve farklı coğrafyalarda olumlu ve olumsuz anlamları ifade eden, korkulan veya saygı duyulan bir hayvan ve simge olmuştur. Türk kültüründe ve Kuzey Amerika yerli kültürlerinde bozkurt simgesi saygı duyulan hatta kutsal sayılan hayvan olmuştur. Bu şekilde bozkurt mitolojide de yerini almış, tarih boyu aslında insanlarla birlikte gelişen ve coğrafyalara göre değişen bir sembol olmuştur.

Bizi ise ilgilendiren kısım Bozkurt ve Bozkurt işareti Türk kültüründe nasıl ortaya çıkmıştır ve ne ifade etmiştir? konusudur.

Bozkurt dünyadaki en yaygın kurt türlerinden biri olmakla ona bazen orman kurdu da denmektedir. Kurt kelimesi kur, gur, kür kelime kökünden türemiş olup güç, kuvvet, dayanıklılık, bağlılık, iktidar anlamlarına gelmektedir. Bozkurt da en çok bilinen kurt türü olmakla aslında kurt ve bozkurt kelimeleri eş anlamlı olarak kullanılmaktadır.

MUTLAKA OKUYUN:   Ruhu Olan Yüzük: Zihgir

Bozkurt Türklerin savaş meydanına çıktıklarından beri kendilerine simge olarak seçtikleri, kutsal bildikleri hayvan olmuştur. Türkler, Bozkurt’u karakteri gereğiyle kendilerine yakın bilmiş, kurdun güçlü yapıya sahip olması Türklerin bu simgeyi kendilerine seçmelerine neden olmuştur.

Türklerin yol göstericisi olan bozkurt Türk mitolojisinde manevi değerleri yüksek bir hayvandır. Eski Türkler Bozkurt’u kendilerine ata olarak görmüşlerdir. Bunu Göktürklerin Ergenekon destanında da görmekteyiz. Bu destanda hemen bütün Türk boylarının ortak bir inanış olarak kurttan türediklerine inanıldığı yazılıyor.

Bozkurt doğasında yırtıcı bir hayvan olmasıyla savaşçı ruha ve dayanıklılığa sahiptir. Bu yüzden de Türkler kendilerini kurda benzetmiş, bir kurt kadar dayanıklı, güçlü ve kuvvetli olduklarına inanmışlardır. Türklerin savaşçı ruhu ataları kurttan geliyormuş.

Bozkurt işareti ise yapılan araştırmalar sonucu ilk kez çok çok eski zamanlarda Türk hakanlarının zafer kazandıklarında başarı anlamına geldiğini düşündükleri zafer işareti olmuştur. Günümüzde de dünya liderlerinin yaptıkları bu işaret yine zafer işareti anlamı taşımaktadır. Türkler için ise aynı zamanda milliyetçiliği ifade eder.

bozkurt işareti anlamı
5 Aralık 1927 tarihinde dolaşıma çıkarılmış 5 Türk Liralık banknot

Bozkurt, Göktürklerin kurtarıcısı olmuştur, onların yenilirken düşmandan sığındıkları Ergenekon`dan çıkışlarına yardımcı olmuş, onlara yol göstermiştir. Bundan sonra kurt-başlı mavi renkli Göktürk bayrağı milli sembol olarak kabul edilmiştir. Burada kurtun Türklere Tanrının elçisi olarak rehberlik ettiğine inanılıyordu. Ergenekon`dan kurtulma sonucunda yol gösteren Tanrının elçisi kurt, kendi kurtarıcı özelliğini Türk hakanına bırakmıştır. Böylece bozkurt artık güçlü bir hakanın sembolü olmuştur.

Oğuz Kağan Destanında ise bir ışık içinden çıkarak konuşan kurt, üç yerde Oğuz ordusuna yol göstermiştir. Yine burada bozkurt yol gösterici olmuştur.

MUTLAKA OKUYUN:   30 Farklı Sembolün Sahibi: Osmanlı Devlet Arması!

Bozkurt İşareti Anlamı Nedir?

Günümüzde kullanılan Bozkurt işareti anlamı yazımızın başında da söylediğimiz gibi aslında eski anlamıyla uyuşmaktadır. Güç, kuvvet, kudreti, iktidarı ve zaferi sembolize ediyor.

Eski Türk mitolojisinde, eski Türk destanlarında da kutsal bir hayvan olan Bozkurt zaman geçtikçe artık milli bir sembole çevrilmiştir. Günümüzde de milliyetçiliği, Türkçülüğü ifade etmektedir.

Ülkücü işareti olarak da bilinen Bozkurt işareti Türk kimliğini sembolize eder. Zaten ülkücü, bir ülküye, bir ideolojiye bağlı olan bir kimse anlamına gelmektedir. Bozkurt işareti de Türk ideolojisini ifade etmekle milliyetçi hareketin sembolüdür.

Bu İçeriği Oyla!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir