Blogumuzun bugünkü yazısı İslam’ın temelini oluşturan beş şartından biri ve birincisi, Kelime-i Şehadet’tir. Kelime-i Şehadet’i her müslümanın mutlaka bilmesi gerekmektedir. Peki herkesin bilmesinin şart olduğu Kelime-i Şehadet okunuşu nasıldır? Kelime-i Şehadet anlamı nedir? Kelime-i Şehadet nasıl getirilir?

Şüphesiz ki Kelime-i Şehadet’i ve bu soruların yanıtını her Müslüman biliyordur. İslami konular içerisinde en çok aratılan ve tekrarlanan konulardan biri olduğuna göre biz de bu konu hakkında sizlerle yeni bir yazı paylaşmak istedik.

Kelime-i Şehadet Okunuşu

Kelime-i Şehadet’in anlamını kavramak ve onu inanarak söylemek önemlidir. Ama anlamından, neyi ifade ettiğinden öğrenmeden önce Kelime-i Şehadet okunuşu nasıldır? Kelime-i Şehadet nasıl getirilir? bilmek gerekir. Eğer okunabiliyorsa Kur’an-ı Kerim ve başka İslami metinlerin, Kelime-i Tevhid, Kelime-i Şehadet gibi ibarelerin Arapça okunması makbuldür.

Tabi ki her kes Arapça bilmiyor ve okuyamıyor. Bizi takip eden, blog yazılarımızı okuyan okuyucularımız için Kelime-i Şehadet okunuşu ve yazılışını paylaşıyoruz.

Kelime-i Şehadet okunuşu şöyledir: “Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü”.

Kelime-i Şehadet Anlamı

Kelime-i Şehadet İşlemeli Gümüş Erkek Yüzük

Kelimelerin tek tek neyi ifade ettiğini açıklayarak Kelime-i Şehadet anlamı nedir? sizlere anlatmaya çalışacağız.

Türkler İslam dinini kabul ettikten sonra dilimizde Arapça kelimeler kullanılmaya başlanmıştır. Şehadet de Arapça kökenli bir kelime olmakla anlamı şahitlik, tanıklık etmek anlamına gelmektedir. Kelime-i Şehadet anlamı da tanıklık eden kelime demektir.

Kelime-i Şehadet de “eşhedü” kelimesiyle başlar, şahitlik, tanıklık ederim anlamına gelir. Kelime-i Şehadet’in devamı Kelime-i Tevhidin ilk kısmını oluşturan “La İlahe İllallah” ibaresi ile devam eder. Bu ibare Allah`tan başka ilah yoktur anlamına gelmektedir.

Kelime-i Şehadet’in devamı ise “eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü” cümlesi oluşturmaktadır ki burada da yine Kelime-i Tevhitte olduğu gibi Muhammed Allah`ın kulu ve resulüdür anlamını ifade eder. Bu kelimenin Kelime-i Tevhitten farkı yakınlık ifade etmesidir.

Kelime-i Şehadet anlamı tam olarak şöyledir: “Şahitlik ederim ki Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur, ve yine şahitlik ederim ki Muhammed Allah`ın kulu ve resulüdür”.

Kelime-i Şehadet’in İslam`ın ilk şartı olmasının da sebebi onun ifade ettiği anlamla ilgilidir. Bu kelime, İslam`ın temelini oluşturan fikri, Allah`ın tekliğini, Allah`tan başka ilah olmadığını ifade eder. İslam`da Allah`ın tek olduğu, bütün kainatın tek sahibi olduğu imanın esasını teşkil eder. Bu nedenle de İslam`da bunu anlamak ve kabul etmek ilk şarttır.

MUTLAKA OKUYUN:   Manevi Zırh: Cevşen Nedir?

Kelime-i Şehadet Kur’an-ı Kerim’de geçer mi?

Kelime-i Şehadet Kur’an-ı Kerim’de tam olarak bu şekilde geçmez ama birkaç surede ve ayette şehadet, yani tanıklık etme ifadesi veya aynı anlamda başka kelimeler yer alır.

Kur’an-ı Kerim’in Ali İmran suresinin 18. ayetinde şöyle der: “Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve, vel melaiketu ve ulul ilmi kaimen bil kıst, la ilahe illa huvel lazizul hakim” yani “Allah,  melekler, ilim sahipleri, O`ndan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. O`ndan başka ilah yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir”.

Nisa suresinin 166. ayetinde ise “Lakinillahu yeşhedu bi ma enzele ileyke enzelehu bi ılmihi, vel melaiketu yeşhedun. Ve kefa billahi şehida” yani “Fakat Allah, sana indirdiğini kendi ilmiyle indirmiş olduğuna şahitlik eder. Melekler de buna şahitlik eder. Şahit olarak Allah yeter” der.

Kelime-i Şehadet Ne Zaman Söylenir?

Kelime-i Şehadet, İslam`ın temelini oluşturan fikri ifade ettiği ve İslam`ın ilk şartı olduğu için bütün müslümanların dilinden düşmeyen zikirdir. Öncelikle Kelime-i Şehadet müslüman olmak isteyen kimsenin söylemesi gereken ilk kelimedir.

Bu kelime, inanılarak ve hissedilerek söylenilmesi gereken kelimelerden biri, daha doğrusu birincisidir. Allah`ın tekliğini ve O`ndan başka hiçbir ilah olmadığını ifade eden bu kelime, gün içinde de zikiredilebilecek en faziletli zikirlerdendir

Ayrıca Kelime-i Şehadet’i esasen yeni doğan bebeğin kulağına okurlar ve ölüm yatağında olan kimse Kelime-i Şehadet getirir.

5/5 - (1 Kişi Oy Kullandı!)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir