Vefk nedir, ne anlama gelir bilmeyenler için harika bir rehber hazırladık. Sözlükte münasip, uygun ve uyum anlamına gelen bu sözcüğün aslında nedir?

Vefk Nedir?

Arapça harflerin belirli tertip halinde veya tek olarak özelliklerini (havas) dikkate alan, hurûf ilminin bir koludur. Vefk’te kullanılan sayı ve harflerin bazı sihrî anlamlara geldiğine dayanır. Tabloda sıralanan dikdörtgen veya kare kutucuların içerisine belli şart ve zamanlarda yine belirli kurallarla sayılar, sayı anlamına gelen harfler, kelime veya hepsinin birlikte yazılmasıyla oluşturulur. Vefk hakkında bilgi veren kaynaklarda etkili vefk yazılması için farklı yöntem ve yollar gösterilmektedir. Bu yöntemleri özetleyecek olursak; sayıların, harflerin, isimlerin günlerin sihrî özelliği, vefklerdeki mertebeler, harf ve sayıların doğaları ve nitelikleridir. Yukarıdan aşağıya, sağdan sola veya bir köşeden diğerine doğru kutucuklardaki sayın toplamı birbirine eşitlenerek oluşturulan sistem vefk adı verilmiştir.

En çok kullanılan 3×3 – 4×4 – 5×5 kareler şeklindedir. Bu sıraya göre kelime ve isimlerin ebced hesabına göre belirlenip rakam değerleri çeşitli sayılara dönüştürülerek kareler içine yerleştirilmektedir. Sayıların soldan sağa veya yukarıdan aşağıya toplanmasıyla kelimenin sayısal anlamdaki değerine ulaşılması gerekmektedir. Bu düzenle vefk konusu olan isim, kelime, ayet veya surenin toplam sayısı kadar tekrarlanmasıyla gizli bir gücün ortaya çıkarılacağı kabul edilmektedir.

Vefk Neden Yazılır?

Vefk yazılırken bazen rakam yerine harfler kullanılmaktadır. Vefkte karşımıza çıkan karelerin içerisine kişinin ümit ve isteğine uygun şekillerin ve harflerin yazılmasıyla dileğine kavuşması, kötülüklerden uzaklaşiması için güç kazanması amacıyla yapılmaktadır. Gizemli ve gizli güçler barındırdığına inanılan vefkin bazı yazılma nedenleri şu şekildedir;

  • İki kişi arasında aşk ve muhabbetin oluşmasını sağlama,
  • Büyü bozma,
  • Eşlerin sevgisini arttırma veya nefreti oluşturma,
  • Evlenemeyenlerin kısmetinin açılmasını sağlama,
  • Çocukların belirsiz korkularının önüne geçme,
  • Hastalık veya felaketten kurtulma,
MUTLAKA OKUYUN:   Manevi Zırh: Cevşen Nedir?

İslam Coğrafyasına Nereden Geldi?

İslamiyet öncesinde Arapların çok fazla ilgi gösterdiği vefkin İslam coğrafyasına Hint’ten veya Sâbiîler’den geçtiği düşünülmektedir. Kaynaklara bakıldığında Sâbit b. Kurre’nin vefk hususunda bir eserinde söz edilmekte ve onun dokuz haneli vefklerle durmayıp on altı, yirmi beş, otuz altı ve daha çok hanelerden oluşan tabloların nasıl yapılacağını gösterdiği dile getirilmektedir. ha-şem adlı yahudi Abraham ben Azra’nın eserinde Tanrı’nın ismiyle vefk arasında ilişki kurulmaktadır. Yüce kitabımız Kur’an da ve hadislerde vefk veya ona benzer bir konu hakkında herhangi bir ifade geçmemektedir.

İslam dünyasında vefklerin ilk örnekleri Câbir b. Hayyaân ve İhvân-ı Safâ’da görülmektedir. Câbir Kitâbü’l-Mevâzin’inde Belinus’a (Tyanalı Apollonios) atfedilen bir vefkten bahsedilmektedir; bu vefkin iki bez parçasına yazılıp doğum sancısı çeken kadının ayaklarının altına bağlanması durumunda doğumun kolaylaşacağının ileri sürüldüğünü söyler.

Vefk Nasıl Yazılır?

Vefkler genellikle şu şekilde yazılmaktadır: Yön verici olarak belirlenen bir kelime, özellikle Allah’ın isimlerinden birisi sessiz harflerine ayrılıp vefkin üst hanelerine yazılmaktadır. Sonrasında her birisi kaydırılmak suretiyle hanelere yerleştirilmektedir. “el-Vefku’l-harfî” ismi verilen vefkte harflerin ebced hesabıyla sayı değerleri mevcut hânelere yerleştirilmek suretiyle de “el-vefku’l-adedî” elde edilir. Elde edilenlerin ebced hesabındaki sayı değerleri üst sıradaki hanelere yazılmaktadır. Öteki sıralarda diğer rakamlarla doldurulmaktadır.

Bu İçeriği Oyla!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir