Zikirlerin en faziletlisi, cennetin anahtarı, İslam’da imanın esasını teşkil eden Kelime-i Tevhid, İslami konular arasında en çok konuşulan ve merak edilen konulardan biridir. Biz de bugün çok merak edilen bu konu ile ilgili bir yazı hazırladık ve belki bir çoğunuz biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için Kelime-i Tevhid Nedir? Kelime-i Tevhid okunuşu nasıldır? Kelime-i Tevhid ne demek? Kelime-i Tevhid anlamı nedir? Kelime-i Tevhid  Kur’an-ı Kerim’de geçer mi? sorularını yeniden yanıtladık.

Kelime-i Tevhid Ne Demek?

Kelime-i Tevhid nedir? Bu cümlenin ne ifade ettiğine, Kelime-i Tevhid anlamı nedir? sorusuna geçmezden önce Kelime-i Tevhid ne demek? sorusunu yanıtlamak gerekiyor.

Tevhid kelimesi “tek ve bir olmak” anlamını ifade eden vahd kökünden türemiş olup kelime olarak “bir şeyin bir ve tek olduğunu kabul etmek” anlamını taşımaktadır. Yani Kelime-i Tevhid tek ve bir olmayı ifade eden kelime, Allah`ın birliğini kabul etmek demektir.

kelime-i tevhid anlamı

Kelime-i Tevhid Nedir?

Kelime-i Tevhid en mübarek kelimedir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Kelime-i Tevhid İslam`da imanın esası, zikirlerin en faziletlisi, cennetin anahtarıdır. Ayrıca bu kelime, yaratılışın gayesi, sevap ve günahın kaynağıdır.

Kelime-i Tevhid nedir? sorusuna kısaca cevap verecek olursak, Kelime-i Tevhid,  birçoğunuzun da bildiği ve sürekli tekrar ettiği, zikrettiği “La İlahe illallah” cümlesidir.

Kelime-i Tevhid Anlamı Nedir?

Bütün haliyle “la ilahe illallah Muhammedün Resulullah” şeklinde olan Kelime-i Tevhid anlamı ise “Allah`tan başka tanrı yoktur, Muhammed Allah’ın elçisidir” demektir. Tevhid kelimesinin de ifade ettiği anlamdan belli oluyor ki bu mübarek kelime, kainatta Allah`tan başka hiç bir ilahın bulunmadığını, tüm varlıkların tek hakiminin, tek sahibinin Allah olduğunu ifade etmektedir.

Ayrıca Kelime-i Tevhid okunuşu da aynen “Lâ İlâhe İllallah Muhammedün Resulullah” yazısında olduğu gibidir.

MUTLAKA OKUYUN:   Şifa Kaynağı Olan Dualar Hangileridir?

Bu kelimeye zikirlerin en faziletlisidir denmesi de boşuna değildir. Çünkü İslam’ın temeli, İslam`da imanın esası Allah’ın bütün kainatın tek sahibi olması üzerinde kurulmuştur. Bu nedenle de Kelime-i Tevhid’in Allah katında büyük bir yeri olduğunu söylerler. Çünkü bu kelimeyi zikreden her kimse Allah’ı zikretmiş olur. Zaten Peygamber efendimiz de “Zikrin en faziletlisi, ‘La İlahe İllallah’tır” diye buyurmuştur.

Kelime-i Tevhid’i zikretmenin ağırlığı ve sorumluluğu o kadar büyük ki, bu kelime öyle bir kelime ki, onu anlamadan ve bütün ruhunla hissetmeden söylemek hiç söylememekle beraberdir ve kişiye fayda etmez. Kelime-i tevhid anlamı bilerek ve bunu derinden hissederek, anlayarak söylenmesi, zikredilmesi gereken bir kelimedir. Allah`ın tekliğini anlamak, buna inanmak ve bu kamilliğe ulaşmak  hatta İslam`da bir görevdir, bir eğitimdir.

Kelime-i Tevhid İşlemeli Yüzükler

Kelime-i Tevhid  Kur’an-ı Kerim’de Geçer mi?

Tevhid, kelime olarak Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir. Kur’an-ı Kerim’de aynı anlamı ifade eden vahd kelimesi geçmektedir ki tevhid de zaten vahd kelimesinden türemiştir. İslam alimlerinin araştırmalarına göre Kelime-i Tevhid, Kur’an-ı Kerim`in 37 ayetinde “la ilahe illallah”, “la ilahe illa ene”, “la ilahe illa ente” şeklinde yer almaktadır.

İbrahim suresindeki 24-25 ayeti kerimesinde bu zikr ile ilgili şöyle bahsedilmektedir: “Allah`ın nasıl bir misal getirdiğini görmedin mi? Güzel sözü, kökü sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzetti. O ağaç, rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara böyle misaller getirmektedir”. Burada güzel söz Kelime-i Tevhid’e işaret eder.

“Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir” cümlesi ise Allah’ın birliğini, tekliğini anlamanın, bu kelimeyi zikretmenin, en önemlisi anlayarak ve hissederek söylemenin Allah katında karşılığı olacağı anlamını ifade etmektedir. Çünkü “lâ ilâhe illallah Muhammedün resulullah” zikrini edene Allah duasına icabette bulunur. Hatta Peygamber efendimizin ashablarından iki kişi, “kim, içinden gelerek, ve diliyle tasdik ederek, lâ ilâhe illallah, yani Allah’tan başka ilah yoktur, O tekdir ve mülk O`nundur, O`nun her şeye gücü yeter derse gökyüzünün kapıları ona açılır, Allah bunu yer yüzünde söyleyen kişiye nazar eder” diye nakletmişlerdir.

Kur`an-i Kerim`in Enbiya suresinin 25. ayetinde ise şöyle der: “Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona, ‘Benden başka ilah yoktur, şu halde ona kulluk edin’ diye vayhetmiş olmayalım”. Evet, bu kelime Kur`an-i Kerim`in Enbiya suresinin 25. ayetinde de denildiği gibi Hz. Adem peygamberden başlayarak son peygamber Hz. Muhammed`e kadar gelmiş geçmiş tüm peygamberlerin ortak çağırısı olmuştur.

Bu İçeriği Oyla!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir