Diş ağrısı için dua edilerek Allah’ın izniyle ağrınızın geçmesi mümkün hale gelir. Çeşitli ağrılar için dua etmek Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in de başvurduğu bir sünnettir.

Daha önce de şifa veren dualar yazımızda bu konuya değinmiştik. Dualar, şifa vermek ve iyileşme sürecini hızlandırmak için okunmalıdır. Şifayı Allahü Teâla’dan beklemek ve inanmak rahatsızlığın bertaraf edilmesinde etkili olacaktır. Sebebi ise ağrıyı verenin şüphesiz ki bizlerden şifayı da esirgemeyeceğine inanmamızdır.

Şifayı Allah’tan istemek ve diş ağrısının giderilmesini için tıbbı müdahaleye başvurarak tedavi olmak gerekmektedir. Eğer diş ağrısı çekmeye başladığınızda sağlık kuruluşuna gidemeyecek bir konumdaysanız en iyi yapılması gereken duaya sarılmaktır.

Diş ağrısını kesen dua olarak sıkça dile getirilen birkaç çeşit dua mevcuttur. Birazdan okuyacağınız tüm dualar sahih hadis kaynaklı olduğundan okunması tavsiye edilir. Diş ağrısı başladığı sıralarda bir ağrı kesici içilmeli ve birlikte bu dualar okunmalıdır. Eğer ağrı kesici bulunamıyorsa çörek otu, zeytin ve karanfil gibi fayda sağlayacak besinler tüketilebilir.

MUTLAKA OKUYUN:   Şifa Kaynağı Olan Dualar Hangileridir?

Diş Ağrısı İçin Dua

diş ağrısına dua

”Allâhumme ezhib ‘anhu sûe mâ yecidu ve fahşehû bida’veti nebiyyike’l mekîni’l mubâraki ‘indek.”

Anlamı: Allah’ım! Senin indinde mübarek ve muhterem olan peygamberimizin duası vesilesiyle bu dişte bulunan ağrıyı gider.

Rivayetlere göre ashap içerisinden Abdullah Bin Revaha diş ağrısı yüzünden peygamberimize gidip şikâyetini bildirmiştir. Peygamberimiz de ashabın ağrıyan dişinin olduğu taraftaki yanağına elini koyup diş ağrısı için dua okumuştur. Eğer dişiniz ağrıyorsa sağ elinizi dişin bulunduğu yana koyup bu duayı okuyun, Allah’ın izniyle şifa bulacaksınız. Diş ağrısı için dua ve baş ağrısı gibi vücuttaki diğer sıkıntılar için okunacak olan dua şu şekildedir;

“Bismillahi euzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu min veceî haza.”

Anlamı:  Allah’ın adıyla, başımda olan bu ağrının kötülüğünden, Allah’ın izzet ve kudretine, gücüne sığınırım.

“Bismillâhirrahmânirrâhim bismillahi’l kerîm. Ve eûzu billahi’l azîm min şerri külli ırki nârin ve min şerri harri’n-nâri.”

Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla, Kerim olan Allah’ın adıyla. Her türlü ağrının, yaranın şerrinden, cehennem ateşinin şerrinden Allah’a sığınırım.

Dua kitapları tarafından tavsiye edilen diş ağrısına iyi gelen bir diğer dua ise Yasin Suresi’nin son 2 ayetidir. Diş ağrısı çekiyorsanız şahadet parmağınızı dişin üzerine koyup 2 ayeti 3-5 veya 7 kez okursa Allah’ın izniyle şifa bulacaktır.

İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn(yekûnu).

Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn(turceûne).

Anlamı:

82 – (Allâh-u Te`âlâ’nın diriltme gücünü uzak görmenin hiçbir anlamı yoktur. Zira) O bir şeyi(n meydana gelmesini) istediği zaman O’nun emri, (harften ve sesten münezzeh olarak) ona ancak: “Var ol!” buyurmasıdır, böylece o da hemen meydana geliverir.

83  (Diriltmekten âcizlik gibi bütün noksan sıfatlardan arılık, tenzîh ve) tesbîh O Zât’a ki; her şeyin (görünen ve görünmeyen tüm yönleriyle) gerçek mülkü O’nun (kudret) elin dedir, siz de ancak O’na döndürüleceksiniz!diş ağrısını hafifletmek için dua

Diş Ağrısına İyi Gelen Dualar

Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame

Anlamı: Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın.»” (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)

Euzu bi izettillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu.

Anlamı: Sağ elini vücudunda rahatsız olduğun mahalle koyup yedi defa mesh eyle ve her meshte: «Hissettiğim bu hastalığın şerrinden Allah’ın izzetine ve kudretine sığınırım!» de. Biiznillahi Teâlâ şifâ bulursun.” (İbn Hanbel, IV, 217)

Bazı İslam âlimleri de geçmeyen diş ağrısı için dualar önermektedir. Bu dualar Allah’ın izniyle diş ağrınızın azalmasına vesile olacaktır.

  • Sağ elin işaret parmağı diş üzerine konularak; “Elif lam mim sad.Kaf ha ya ayın sad Ha mim ayın sin kaaf La ilahe illa hüve rabbül arşil aziymi.Üskün eyyühel vecu billezi in yeşe yüskinirriyha feyazlelene revakide ala zahirihi ve lehü ma sekene filleyli vennehari ve hüvessemiyul aliymü.” bu dua ağrı geçinceye kadar okunmalıdır.
  • Diş ağrısının geçmesi için okunması tavsiye edilen bir diğer dua ise Fatiha ve İhlas surelerinin ardından “Ve tera’l-cibâle tehsebuhâ câmideten ve hiye temurru merra’s-sehâbi. Sun’allahillezî etgane kulle şey’in innehu habîrun bimâ tef’elûn.” şeklindedir.
Bu İçeriği Oyla!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir